Linkedin là gì? Bạn đã biết và sử dụng MXH này chưa?

0

Linkedin là gì? Bạn đã biết và sử dụng mạng xã hội này chưa?

Nếu bây giờ bay, bạn sẽ khảo sát 100 người dùng điện thoại di động về mạng xã hội với cụm từ “Linkedin là gì? ”. Tôi dám cá rằng cả 98% đều không biết mạng xã hội này mà chỉ biết Facebook, Zalo, … hoặc một số mạng xã hội quen thuộc hoặc đã từng sử dụng mà thôi. Vì thế:

Linkedin là gì?

Linkedin Đây là một trong những mạng xã hội lớn nhất chỉ đứng sau Facebook và Twitter, và cách nó hoạt động trên nền tảng trao đổi. Đa phần, đối tượng sử dụng Linkedin là các doanh nghiệp lớn, nhà tuyển dụng hoặc người tìm việc, từ đó mở ra cơ hội việc làm cho những người có nhu cầu tìm việc.

Mạng xã hội Linkedin, được thành lập vào tháng 12 năm 2002. Ngày 13 tháng 6 năm 2016, Microsoft thông báo mua lại LinkedIn với 26,2 tỷ USD và dự kiến ​​hoàn thành vào cuối năm 2016. Tính đến thời điểm này (Linkedin 2016, có khoảng 433 triệu tài khoản và 106 triệu tài khoản đang hoạt động.

Hiện nay ở nước ta nói đến Linkedin cực kỳ ít người dùng, mình thường thấy SEOER hoạt động chính.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment