Linh Cữu – Ngãi Thần

0

Linh Cữu – Ngải Thần

Lyricist: Tiêu Cửu (筱玖)

Composer: Tiêu Cửu (筱玖)

Trans: JuLy, CKey​

Đối với thế giới này mà nói tôi có tồn tại hay biến mất cũng chẳng có gì quan trọng! Nhưng từ trước đến nay tôi luôn có một suy nghĩ nếu thật sự đã chết rồi liệu có biết bản thân đã chết hay còn sống không? Nếu bạn đang sống bạn sẽ biết là mình còn sống nhưng khi bạn chết liệu bạn có biết là mình đã chết chưa? Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là quay về điểm xuất phát!

Lời bài hát

Dōu yīyàng zùihòu dōu yīyàng

Shéi dōu bìmiǎn bu le tǎng zài nàgè dìfāng

Bié cāixiǎng dìyù huò tiāntáng

Yǒu shíjiān shēwàng bùrú bǔ láo jìuwáng yáng

Wǒ tīngzhe hézi wài de rénmen xiē sī kū hǎnzhe

Wǒ de qūtǐ zài bīnglěng de língjìu lǐmìan jiāngyìngzhe

Yǒu de rén sī xīn liè fèi tòngkǔ de túibài zài jiǎoluò

Yěyǒu rén xīngxīngzuòtài dīzhe tóu jiǎzhuāng nánguò

Zhèxiē wǒ dū zhīdào

Yī kāishǐ jìu zhīdào

Wǒ de cúnzài hé shīqù

Dùiyú zhège shìjiè bìng bù chóng yào

Zhǐshì yī xiǎngdào

Cóng cǐhòu bù zài yǒu xīntìao

Yī wǎn tāng xìaqù hòu duōme bù shě

Dōu túláo dōu yīyàng zùihòu dōu yīyàng

Shéi dōu bìmiǎn bu le tǎng zài nàgè dìfāng

Bié cāixiǎng dìyù huò tiāntáng

Yǒu shíjiān shēwàng bùrú bǔ láo jìuwáng yáng

Ah

Ah

Zàijìanle yīlù zǒu lái àiguò hé bèi ài de

Nàxiē jīnglì de yīdào dao shāng yě céngjīng měimǎn

Měi gèrén zùihòu dōu bìmiǎn bu le hé wǒ yīyàng

Yào mái zài bīnglěng dì dìxìa zùihòu fēnhùa chéng tǔrǎng

Jìu qǐng nǐ bié nánguò

Bié zài wèi wǒ nánguò

Zhè cì líkāi dùi wǒ lái shuō

Hécháng bùshì yī zhǒng jiětuō

Zhǐshì yī xiǎngdào

Bùnéng zàicì hé nǐ yǒngbào

Yòu hùi shì shéi dàitì wǒ xiǎngshòu nǐ de hǎo

Xún jiěfàng zhè jìu jiěfàng

Wèishéme hūrán hùi gǎndào zhèyàng yōushāng

Zùi juéwàng bùguò jìu zhèyàng

Méiyǒu shíjiān qù zhēngqǔ cuòguò de yíhàn

Xún jiěfàng zhè jìu jiěfàng

Wèishéme hūrán hùi gǎndào zhèyàng yōushāng

Zùi juéwàng bùguò jìu zhèyàng

Méiyǒu shíjiān qù zhēngqǔ cuòguò de yíhàn

Dōu yīyàng zùihòu dōu yīyàng

Shéi dōu bìmiǎn bu le tǎng zài nàgè dìfāng

Bié cāixiǎng dìyù huò tiāntáng

Yǒu shíjiān shēwàng bùrú bǔ láo jìuwáng yáng

Vietsub

Đều như nhau cả, cuối cùng đều như nhau cả

Không ai tránh được rồi cũng sẽ nằm xông đó

Chớ đoán địa ngục hay thiên đường

Có thời gian nghĩ viễn vông hàng bằng sửa chuồng cứu cừu

Tôi nghe ngoài hòm mọi người nghẹn ngào khóc nấc

Cơ thể tôi cứng ngắc nằm trong linh cữu lạnh băng

Có người đau xe tim gan gục xuống một góc

Cũng có người giả vờ giả vịt cuối đầu ra vẻ buồn bã

Tôi đều biết hết

Ngay từ đầu tôi đã biết

Tôi tồn tại hay mất đi

Đối với thế giới này cũng chẳng quan trọng

Chỉ là nghĩ đến

Từ nay về sau nhịp tim không còn nữa

Uống xong chén canh, tiếc nuối cũng sẽ buông xuôi

Đều như nhau cả, cuối cùng đều như nhau cả

Không ai tránh được rồi cũng sẽ nằm xông đó

Chớ đoán địa ngục hay thiên đường

Có thời gian nghĩ viễn vông hàng bằng sửa chuồng cứu cừu

Ah

Ah

Tạm biệt những yêu thương tôi đã từng trao đi nhận lại

Những tổn thương đã từng có một thời hạnh phúc

Mọi người cuối cùng rồi sẽ giống tôi không tránh được

Chôn dưới mặt đất lạnh lẽo cuối cùng hóa thành thổ nhưỡng

Mong người đừng buồn

Đừng đau khổ vì tôi nữa

Lần này ra đi với tôi mà nói

Cũng là một loại giải thoát

Chỉ là nghĩ đến

Không thể ôm em được nữa

Người nào đó sẽ thay tôi cảm nhận điểm tốt nơi em

Tìm sự giải thoát, se giải thoát liền thôi

Vì sao bỗng nhiên cảm thấy buồn bã đến vậy

Tận cùng của tuyệt vọng bất quá là vậy

Không còn thời gian để gỡ lại hối tiếc đã từng

Tìm sự giải thoát, se giải thoát liền thôi

Vì sao bỗng nhiên cảm thấy buồn bã đến vậy

Tận cùng của tuyệt vọng bất quá là vậy

Không còn thời gian để gỡ lại hối tiếc đã từng

Đều như nhau cả, cuối cùng đều như nhau cả

Không ai tránh được rồi cũng sẽ nằm xông đó

Chớ đoán địa ngục hay thiên đường

Có thời gian nghĩ viễn vông hàng bằng sửa chuồng cứu cừu

 

Leave a comment