Làm thế nào để xem một tài liệu Microsoft Word từ MS-DOS

0


Để xem tài liệu Microsoft Word (* .doc), bạn cần có Microsoft Word, là một chương trình Microsoft Windows. Do đó, bạn không thể xem tài liệu Microsoft Word trong MS-DOS.

Tuy nhiên, bạn có thể khởi động tài liệu Microsoft Word từ MS-DOS shell bằng cách gõ lệnh bên dưới.

khởi động myfile.doc

Ở đây, myfile.doc là tên của tài liệu Microsoft Word. Chạy lệnh này khiến Microsoft Word khởi động và myfile.doc ngay lập tức mở.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment