Làm thế nào để Vô hiệu hoá Ctfmon.exe lúc khởi động?

0

Đây là bạn để tự quyết định xem ctfmon.exe trên máy tính của bạn có phải là Trojan mà bạn nên xóa hay đó là tệp Windows hay ứng dụng đáng tin cậy.

Sự miêu tả: Ctfmon.exe gốc từ Microsoft là một phần quan trọng của Windows nhưng thường gây ra sự cố. Tệp ctfmon.exe nằm trong thư mục C: Windows System32. Các tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP có kích thước 15.360 byte (62% tổng số lần xuất hiện), 30.208 byte và 62 biến thể khác. https://www.file.net/process/ctfmon.exe.html

Chương trình này là không nhìn thấy được. Các ứng dụng được tải trong khi khởi động Windows (xem Các khóa sổ đăng ký: Run, DEFAULT Run, MACHINE Run, User Shell Folders, Winlogon Shell, Userinit, MACHINE User Shell Folders, RunOnce). Ctfmon.exe là một tệp Microsoft đã ký. Vì vậy xếp hạng an toàn kỹ thuật là 45% nguy hiểm, tuy nhiên bạn cũng nên đọc các đánh giá của người dùng.

Tắt Dịch vụ Văn bản Nâng cao

Từ Bảng điều khiển , đi Tùy chọn khu vực > Ngày, giờ và ngôn ngữ > Tùy chọn về địa lý và ngôn ngữ

Sau đó chọn tab Ngôn ngữ và bấm vào Thông tin chi tiết . Tiếp theo, nhấp vào tab Trình độ cao .

Trong Cấu hình hệ thông , chọn hộp bên cạnh Ngừng các dịch vụ văn bản nâng cao . Nhấp chuột Nộp đơn > VÂNG .

Tắt Ctfmon.exe khi khởi động

Mở Tiện ích cấu hình hệ thống , sau đó mở menu Khởi đầu .

Nhấp chuột Chạy , sau đó gõ msconfig .

Nhấp vào tab Khởi động và bỏ chọn mục khởi động cho ctfmon .

Nhấp chuột Nộp đơn > VÂNG . Khởi động lại máy tính của bạn, sau đó nhấp vào VÂNG ở cuối thông báo cảnh báo rằng thiết bị khởi động đã được sửa đổi.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment