Làm thế nào để bạn Xóa một tài liệu trong WordPad?

0

Bạn đã tạo một tài liệu trong WordPad và bây giờ tôi muốn xóa nó.

Vấn đề là bạn không thể tìm thấy bất kỳ cách nào để xóa tài liệu trong WordPad khi bạn đã tìm khắp nơi và không thể tìm thấy nút “Xóa”.

Như bạn đã phát hiện, không có tùy chọn nút hoặc menu nào mà bạn có thể sử dụng để xóa tài liệu trong chính ứng dụng WordPad, Stacey. Tôi biết thật khó tin nhưng đó là sự thật.

Nhưng bạn có những cách sau để xóa tài liệu đó.

Cách xóa tệp trong WordPad

Nhưng điều đó đang được nói, có ít nhất ba cách dễ dàng để xóa tài liệu WordPad.

Hai trong số các phương pháp này liên quan đến việc sử dụng các công cụ Windows hàng ngày nhưng thực sự thực hiện một công việc đơn giản cho phép bạn xóa tài liệu ngay từ menu “Tệp” của WordPad.

Phương pháp “Windows” đầu tiên là chỉ cần điều hướng đến thư mục chứa tệp bạn muốn xóa trong File Explorer và sau đó xóa nó khỏi đó. Đây là cách thực hiện:

1 – Nhấn tổ hợp phím các cửa sổ + E mở Chương trình quản lý dữ liệu .

2 – Điều hướng đến thư mục chứa tệp bạn muốn xóa , sau đó nhấp chuột phải tên tập tin và lựa chọn Xóa bỏ từ menu thả xuống.

Nếu bạn không biết thư mục nào chứa tệp bạn muốn xóa, bạn có thể chỉ cần tìm kiếm thư mục đó và sau đó xóa nó. Đây là cách thực hiện:

1 – Nhấn tổ hợp phím các cửa sổ + S để mở hộp “Tìm kiếm”.

2 – Nhập tên của tệp bạn muốn xóa trong hộp Tìm kiếm (hãy đảm bảo bao gồm phần mở rộng tệp nếu bạn biết), sau đó nhấp chuột phải tên tập tin và lựa chọn Mở vị trí file từ menu thả xuống. Thao tác đó sẽ mở thư mục chứa tệp bạn muốn xóa.

3 – Nhấp chuột phải vào tên tệp bạn muốn xóa và sau đó chọn Xóa bỏ từ menu thả xuống.

Nếu bạn đã mở WordPad và bạn biết thư mục nào chứa tệp bạn muốn xóa, bạn có thể xóa tệp đó khỏi menu “Tệp” bằng tác vụ đơn giản sau:

1 – Nhấp chuột Tập tin để mở menu “Tệp”, sau đó chọn Mở từ menu thả xuống.

2 -Điều hướng đến thư mục chứa tệp bạn muốn xóa , sau đó nhấp chuột phải tên tập tin và lựa chọn Xóa bỏ từ menu thả xuống.

Bây giờ bạn đã biết ba cách khác nhau để xóa tệp được tạo bằng WordPad.

Tôi hy vọng cái này sẽ giúp bạn. Chúc may mắn!

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.