Là Tháng mấy? Ý nghĩa tiếng việt các tháng tiếng Anh

0

Tháng tiếng anh là khi bạn mở lòng để nghiên cứu chủ đề này Tiếng Anh, thì tôi nghĩ những bài học đầu tiên của bạn là học bằng tiếng Anh trong những tháng ở đất nước chúng tôi. Tuy nhiên không phải ai cũng nhớ mà đặc biệt đã coi môn tiếng Anh là môn khó học nhất và cực kỳ ghét môn học này. Do đó, đội khi quên và bạn muốn tìm lại để giải thích ý nghĩa của các tháng như Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tháng mấy rồi.

Trường hợp thường gặp nhất là trên điện thoại đội không hiển thị tháng bằng tiếng Việt mà lại hiển thị bằng tiếng Anh gây cản trở quá trình sử dụng của chúng ta. Do đó, bài viết này sẽ giải đáp giúp bạn nhiều vấn đề mà bạn đang băn khoăn.

Ý nghĩa của tháng trong tiếng Anh

Tháng 1 là tháng 1 trong tiếng Anh, được viết tắt: Jan

Tháng hai là tháng hai trong tiếng Anh, được viết tắt: Feb

Tiếng Anh là tháng ba, được viết tắt: Mar

Tháng tư là tháng tư trong tiếng Anh, được viết tắt: Apr

Tiếng Anh là tháng 5, được viết tắt: May

Tháng sáu là tháng sáu trong tiếng Anh, được viết tắt: Jun

Tháng bảy là tháng bảy trong tiếng Anh, được viết tắt: Jul

Tháng tám là tháng tám trong tiếng Anh, được viết tắt: Aug

Tháng 9 là tháng 9 trong tiếng Anh, được viết tắt: Sep

Tháng mười là tháng mười trong tiếng Anh, được viết tắt: Oct

Tháng 11 là tháng 11 trong tiếng Anh, được viết tắt: Nov

Tiếng Anh là tháng mười hai, được viết tắt: Dec

Với những lý giải trên, hy vọng sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc hiện nay khi gặp các tháng trong tiếng Anh hay các từ viết tắt của tháng.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment