KPI là gì? Xây dựng đặt, không đặt KPI trong kinh doanh

0

KPI là gì? Xây dựng đưa, không đưa KPI vào kinh doanh

Câu hỏi này, những điều phát sinh xung quanh KPI có lẽ đa số là những người đa nhân cách và đang làm những công việc liên quan đến kinh doanh. KPI là gì? KPI trong kinh doanh là như thế nào? OK, những vấn đề bạn đang thắc mắc sẽ được giải quyết nhanh chóng.

KPI là gì?

KPI là từ viết tắt của: Chỉ số hoạt động quan trọng Đây là chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của một cá nhân cụ thể. Đó gần như là một con số biết nói, phản ánh hiệu quả thực sự của việc thực hiện công việc đạt được mà công ty, doanh nghiệp đó lấy làm mục tiêu.

KPI phù hợp là gì?

Để có một KPI phù hợp trong kinh doanh, đòi hỏi người lãnh đạo, ban điều hành phải có kế hoạch và phương án phù hợp nhất với kế hoạch đó để đạt được kế hoạch đề ra. Đó là một KPI được hoạch định đúng đắn và phù hợp, để có một KPI chính xác cần dựa trên các chỉ số con người và hiệu suất hiện tại mà chúng ta có.

Có bao nhiêu loại KPI hiện nay?

Hiện tại, có ba loại KPI chính:

– Năng lực KPI – năng lực

– KPI – hành vi

– Hệ thống KPI đầu ra – đầu ra

Vì vậy, nó gần như là một yếu tố đánh giá sự thành bại của một dự án của một công ty, doanh nghiệp. Và nó có thành công hay không phụ thuộc vào nhân lực và năng lực hiện có để hoàn thành KPI đó.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment