Kiến Thức Cơ Bản Vật Lý 10 – Nguyễn Thanh Hải

0

Cuốn sách “Kiến Thức Cơ Bản Vật Lý 10” của tác giả Nguyễn Thanh Hải biên soạn giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, biết cách vận dụng kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi vận dụng bài tập cơ bản và các bài tập vật lý 10 theo chương trình mới.

Nội dung cuốn sách bám sát thương trình Vật li lớp 10 nâng cao hiện hành. Mỗi bài tiểu được trình bày theo một cấu trúc chung.

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.

Leave a comment