Khôi phục các tài liệu chưa được Lưu trong Microsoft Office

0

Không ai có thể thoát khỏi tình trạng mất điện, sập máy tính nên bạn cần lưu ý lưu dữ liệu khi làm việc với những tài liệu quan trọng. Điều này có thể được giúp đỡ bằng cách bật và cấu hình Tự động lưu Tự động phục hồi tùy chọn của bạn trong Microsoft Office. Làm như vậy, bạn sẽ giúp ngăn ngừa mất dữ liệu và tạo điều kiện khôi phục các tệp chưa được lưu của mình.

Bật tính năng tự động lưu và tự động khôi phục trong MS Office

Mở chương trình Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Visio, Project …) và nhấp vào menu Tài liệu > Tùy chọn> Lưu> Lưu tài liệu.

Đảm bảo rằng hình vuông Lưu Tự động Phục hồi mỗi phút được đánh dấu và sau đó chọn tần suất bạn muốn MS Office tự động lưu tài liệu của mình (chọn một giá trị từ đầu tiên đến nơi 120 ).

Cách kích hoạt tính năng tự động khôi phục tệp trong MS Office

NS Giữ phiên bản tự động lưu cuối cùng nếu đóng mà không lưu Tùy chọn Bật cho phép bạn khôi phục các tài liệu chưa được lưu (với mức mất dữ liệu tối thiểu).

Khi bạn đã bật tính năng này, MS Office sẽ lưu các bản sao của các phiên bản được lưu tự động gần đây nhất của bạn trong Chưa lưu (nằm trong C: Users Username AppData Local Microsoft Office).
).

Để khôi phục các tệp chưa được lưu, chỉ cần mở một tài liệu mới hoặc tài liệu hiện có, sau đó nhấp vào Tài liệu > Thông tin > Quản lý các phiên bản > Khôi phục tài liệu chưa lưu .

  Khôi phục tài liệu chưa lưu.

Tệp được lưu giữ trong một khoảng thời gian 4 ngày,

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment