Khắc phục: Lỗi 0x80D0000A trong Windows 10 Store

0

Mã lỗi 0x80D0000A xuất hiện khi cố gắng cài đặt ứng dụng trên Windows 10 qua Cửa hàng Windows 10. Vì phần lớn đã nâng cấp lên Windows 10 – có nghĩa là nhiều mục nhập bị hỏng và dữ liệu được lưu không đúng cách đã được sử dụng làm nguồn cho chức năng ứng dụng Store, nên không thể cài đặt ứng dụng.

Sửa lỗi 0x80D0000A trong Windows 10 Store


Khắc phục lỗi 0x80D0000A bằng cách Tạo tài khoản Microsoft mới

  1. Chuyển đến Trung tâm hanh động và bấm vào Tất cả các thiết lập và đi đến Tài khoản
  2. Chuyển đến Gia đình và những người dùng khác nhấp chuột Thêm người khác vào PC này và thêm một tài khoản mới
  3. Sau khi thêm xong người dùng đăng xuất khỏi tài khoản quản trị chính và đăng nhập bằng tài khoản mới
  4. Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản mới, hãy thử tải xuống ứng dụng từ Windows 10 Store, lần này không phải là lỗi
  5. Đăng xuất khỏi tài khoản mới và đăng nhập bằng tài khoản quản trị của bạn
  6. Trở lại Tất cả các thiết lập và dưới tab Tài khoản của bạn thay đổi tài khoản thành tài khoản cục bộ bằng cách nhấp vào Đăng nhập bằng tài khoản cục bộ thay thế
  7. Sau khi bạn hoàn tất thiết lập tài khoản cục bộ của mình, hãy thử tải xuống ứng dụng từ Windows 10 Store, điều này sẽ hoạt động. Nếu không, hãy thử khởi động lại máy tính của bạn
  8. Khi mọi thứ hoạt động, bạn có thể thay đổi tài khoản cục bộ của mình trở lại Tài khoản Microsoft
  9. Ngoài ra, bạn có thể Tắt tùy chọn cài đặt đồng bộ hóa bằng cách đi tới Tất cả các thiết lập đã sẵn sàng Tài khoản Đồng bộ hóa cài đặt của bạn tab cài đặt của bạn và tắt cài đặt Đồng bộ hóa

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment