Hướng Dẫn Học và Làm Bài Tiếng Anh 10 Nâng Cao

0

Cuốn sách “Hướng Dẫn Học và Làm Bài Tiếng Anh 10 Nâng Cao” được biên soạn nhằm giúp các em học sinh lớp 10 học tốt các bài Tiếng Anh trong chương trình Tiếng Anh lớp 10.

Cuốn sách bao gồm 16 đơn vị học bài, mỗi phần đều được hệ thống kiến thức một cách đầy đủ và rõ ràng:

UNIT 1. SCHOOL TALK

UNIT 2. PEOPLE’S BACKGROUNDS

UNIT 3. DAILY ACTIVITIES

UNIT 4. SPECIAL EDUCATION

UNIT 5. TECHNOLOGY

UNIT 6. SCHOOL OUTDOOR ACTIVITIES

UNIT 7. THE MASS MEDIA

UNIT 8. LLFE IN THE COMMUNITY

UNIT 9. UNDERSEA WORLD

UNIT 10. CONSERVATION

UNIT 11. NATIONAL PARKS

UNIT 12. MUSIC

UNIT 13. THEATER AND MOVIE

UNIT 14. THE WORLD CUP

UNIT 15. THE PACIFIC RIM

UNIT 16. HISTORICAL PLACES

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY

Leave a comment