Hướng dẫn cắt chuỗi, nối chuỗi trong Excel

0

Bạn đang tìm cách cắt chuỗi, nối chuỗi trong Excel để tách tên hoặc ghép chuỗi văn bản. Vì vậy, hãy xem ngay bài viết dưới đây để biết hướng dẫn cắt chuỗi và nối chuỗi trong Excel.

Hướng dẫn cắt nối chuỗi trong Excel

Dưới đây ThuThuatPhanMem.vn hướng dẫn các bạn cách cắt chuỗi, nối chuỗi trong Excel mời các bạn cùng theo dõi.

Hướng dẫn cắt dây thừng trong Excel

Excel hỗ trợ bạn các chức năng cắt chuỗi để giúp bạn cắt các chuỗi theo cách bạn muốn. Các hàm ngắt chuỗi trong Excel:

Chức năng bên trái: Trả về các ký tự đầu tiên hoặc nhiều ký tự trong một chuỗi, tùy thuộc vào số ký tự mà bạn chỉ định.

Chức năng chính xác: Trả về ký tự cuối cùng hoặc nhiều ký tự trong một chuỗi, tùy thuộc vào số ký tự mà bạn chỉ định.

Hàm trung bình: Trả về một số ký tự được chỉ định từ một chuỗi văn bản, bắt đầu từ vị trí mà bạn chỉ định, dựa trên số ký tự mà bạn chỉ định.

1. Chức năng bên trái

Cú pháp: = LEFT (văn bản,[num_chars])

Ở đó:

+ text là đối số bắt buộc, là chuỗi văn bản chứa các ký tự bạn muốn cắt chuỗi.

+ num_chars là đối số tùy chọn, đây là số ký tự bạn muốn hàm LEFT cắt chuỗi. Num_chars phải lớn hơn hoặc bằng 0, num_chars lớn hơn độ dài của văn bản, hàm LEFT trả về văn bản đầy đủ, num_chars bị bỏ qua, nó được giả định là 1.

Ví dụ: Cắt 8 ký tự đầu tiên của chuỗi “thuthuatphanmem.vn”.

Cắt 8 ký tự đầu tiên

2. Chức năng chính xác

Cú pháp: = RIGHT (văn bản,[num_chars])

Ở đó:

+ Đoạn text là đối số bắt buộc, nó là chuỗi văn bản mà bạn muốn cắt ký tự.

+ Num_chars là đối số tùy chọn, là số ký tự bạn muốn hàm Right trích xuất.

Ghi chú:

+ Số lượng ký tự phải lớn hơn hoặc bằng không.

+ Nếu số lượng ký tự lớn hơn độ dài của văn bản thì hàm RIGHT sẽ trả về toàn bộ văn bản.

+ Nếu số ký tự bị bỏ qua, nó được giả định là 1.

Ví dụ: cắt chuỗi “@ gmail.com” khỏi chuỗi thuthuatphanmem.vn@gmail.com.

Chức năng chính xác

3. Chức năng trung gian

Cú pháp: = MID (văn bản, start_num, num_chars)

Ở đó:

+ Văn bản là đối số bắt buộc, đây là chuỗi văn bản chứa các ký tự mà bạn muốn trích xuất.

+ Start_num là đối số bắt buộc, là vị trí của ký tự đầu tiên bạn muốn trích xuất trong văn bản (ký tự đầu tiên trong chuỗi văn bản mặc định là 1).

+ Num_chars là đối số bắt buộc, chỉ định số ký tự bạn muốn hàm MID trả về từ văn bản.

Ghi chú:

+ Nếu start_num lớn hơn độ dài của văn bản, hàm MID trả về văn bản trống.

+ Nếu start_num nhỏ hơn 1, hàm MID trả về giá trị lỗi #VALUE!

+ Nếu num_chars là số âm, hàm MID trả về giá trị lỗi #VALUE!

+ Nếu start_num nhỏ hơn độ dài của văn bản, nhưng số bắt đầu cộng với số ký tự vượt quá độ dài của văn bản thì hàm MID trả về các ký tự ở cuối văn bản.

Ví dụ:

Chức năng trung bình

Hướng dẫn nối chuỗi trong Excel

Để nối các chuỗi trong Excel, bạn có thể thực hiện theo một trong các cách sau:

Phương pháp 1: Sử dụng toán tử & để nối các chuỗi

Cú pháp để nối chuối, bạn có thể sử dụng toán tử & như sau:

= String1 và String2 và String3 và….

String1, String2, String3… là các chuỗi được nối, nếu chuỗi là văn bản hoặc các ký hiệu đặc biệt thì chuỗi phải được đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ:

Sử dụng toán tử & để nối các chuỗi

String1, String2, String3 … cũng có thể là các ô chứa văn bản để ghép, ví dụ như hình bên dưới:

Sử dụng toán tử & để nối 2. chuỗi

Phương pháp 2: Sử dụng hàm nối chuỗi Concatenate

Cú pháp hàm chuỗi nối:

= CONCATENATE (text1, text2, text3, …)

Text1, text2, text3, … là các chuỗi bạn cần nối, chúng có thể là văn bản hoặc các ô chứa văn bản cần nối.

– Ví dụ, văn bản là văn bản.

Sử dụng hàm nối chuỗi Concatenate.

– Ví dụ, văn bản là một ô tham chiếu có chứa văn bản.

Ô tham chiếu chứa văn bản

Trên đây ThuThuatPhanMem.vn đã chia sẻ đến các bạn hàm giúp cắt chuỗi, nối chuỗi trong Excel. Hi vọng qua bài viết này các bạn đã hiểu rõ hơn về các hàm cắt và nối chuỗi trong Excel để áp dụng khi cần thiết. Chúc may mắn!

Leave a comment