Hướng dẫn Cài đặt Microsoft Office 2016 cho máy tính

0

Nếu bạn chưa cài đặt phiên bản Office cũ hơn, hãy tiếp tục Tải xuống Office 2016.

Nếu bạn có bất kỳ phiên bản Office nào khác trên máy tính / máy tính xách tay của mình (tức là Office 2013, Office 2010, Office 2007 hoặc thậm chí là Office 365, v.v.), bạn cần xóa nó trước khi cài đặt Office 2016. Điều này sẽ giúp tránh xung đột tiềm ẩn giữa nhiều phiên bản của. Ảnh chụp màn hình cho các bước được thực hiện với Windows 7, nhưng các bước thường giống nhau đối với Windows 10.

Tại sao tôi cần gỡ cài đặt Office 2013 / Office 365, v.v. nếu tôi đã có nó?

Đây là phiên bản mới của Office 2016 bao gồm các chương trình bổ sung nhưng nó cũng sử dụng hệ thống cấp phép khác với số sê-ri mà bạn có thể đã sử dụng để cài đặt Office trước đó của mình. Để tránh bất kỳ xung đột cấp phép nào, hãy gỡ cài đặt cài đặt Office trước đó của bạn và cài đặt phiên bản Office 365 mới.

Điều gì sẽ xảy ra nếu những hướng dẫn này không hiệu quả với tôi?

Truy cập trang web của Microsoft: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/uninstall-change-program để biết hướng dẫn từng bước cụ thể cho hệ điều hành của bạn.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment
Enable referrer and click cookie to search for faaf068cdeb8e719 d87b67033959152f [] 2.7.3