Hợp Âm Xin thành tâm sám hối

0
1. Con xin chắp [Am] tay kính lạy Đức Phật Thích [C] Ca
Con xin chắp [Dm] tay khấn [G] nguyện Phật A Di [C] Dà
Đời con bấy [Em] lâu mang [Am] nặng bao la nghiệp [C] chướng
Mang [Am] nặng thù oán sân [Dm] si, u mê lầm [Em] lạc
Đường đi không có [Am] lối về

ĐK: Ngày [F] nay [G] xin Chư Phật mười [Am] phương
Chứng [A] tri ghi nhớ tỏ [Dm] tường
Lời [G] con thành tâm sám [C] hối
Tu [Dm] thân con lánh xa tội [Am] lỗi
Luôn làm bao điều tốt [Em] lành
Cho đời nở hoa từ [Am] bi.

2. Ôi vui sướng [Am] thay dứt sạch oán nghiệp trả [C] vay
Con xin chắp [Dm] tay quy [G] mạng mười phương Chư [C] Phật
Cùng bao chúng [Em] sanh phát [Am] nguyện thành tâm sám [C] hối
Xa [Am] rời vùng tối đam [Dm] mê, nương thân cửa [Em] Phật
Đường đi nay có [Am] lối về

Leave a comment