Hợp Âm Việt Nam như đóa hoa xinh

0
1. Việt Nam [Em] ta ô Việt Nam ta như đoá hoa [Bm] xinh
[Em] Ô Việt Nam nhỏ [Am] bé quê hương đẹp mỹ [Bm] miều
[Em] Việt Nam [Am] ta ô Việt Nam ta như đoá hoa [G] xinh
[Am] Ô Việt Nam nhỏ [Bm] bé quê hương đẹp yêu [Em] kiều

Việt Nam [Em] ta ô Việt Nam ta như đoá hoa [Bm] xinh
[Em] Hoa là hoa trên [Am] núi trên sông và trên [Bm] đồng
[Em] Việt Nam [Am] ta ô Việt Nam ta như đoá hoa [G] xinh
[Am] Hoa là hoa trên [Bm] gấm trên nhung đẹp mê [Em] hồn

Ta yêu [G] hoa tha thiết hoa ơi như yêu người yêu [Em] dấu
Cho dù không còn hơi cuối
Ta yêu [G] hoa khi chết chưa thôi nhưng ta nguyện giữ [Em] gìn
Để [Bm] ta được yêu muôn [Em] đời

Việt Nam [Em] ta ô Việt Nam ta như đoá hoa [Bm] xinh
[Em] Hoa là hoa trong [Am] gió trên trăng và trên [Bm] trời
[Em] Việt Nam [Am] ta ô Việt Nam ta như đoá hoa [G] xinh
[Am] Hoa là hoa trên [Bm] má cô em mỉm môi [Em] cười

Việt Nam [Em] ta ô Việt Nam ta như đoá hoa [Bm] xinh
[Em] Hoa là hoa trên[Am] súng trên gươm và trong [Bm] lòng
[Em] Việt Nam [Am] ta ô Việt Nam ta như đoá hoa [G] xinh
[Am] Hoa là hoa trong [Bm] máu trong tim dòng anh [Em] hùng

Ta yêu [G] hoa tha thiết hoa ơi như yêu người yêu [Em] dấu
Cho dù không còn hơi cuối
Ta yêu [G] hoa khi chết chưa thôi nhưng ta nguyện giữ [Em] gìn
Để [Bm] ta được yêu muôn [Em] đời

Leave a comment