Hợp Âm Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ

0
1. Từ biển [Am] khơi tới miền rừng núi cao
Cờ đoàn [F] ta mang ảnh Bác với tên [Am] người vĩ [Dm] đại
Hồ [Am] Chí Minh công ơn của [F] Bác như biển trời
Tình người ấm trong tim [G] ta trên đường chiến [E] đấu

ĐK 1: Vì đất [Am] nước ta ra [G] đi xây đời hạnh phúc
Cho mai [F] sau thoả long mong ước
Của Bác [E7] Hồ đêm ngày hằng [Am] mong
Vì đất [Am] nước ta ra [G] đi xây đời hạnh phúc
Cho mai [F] sau thoả long mong ước
Của Bác [E7] Hồ đêm ngày hằng [Am] mong

2. Là thanh [Am] niên thế hệ Hồ Chí Minh
Vì ngày [F] mai ta xây đắp những công [Am] trình vĩ [Dm] đại
Đồng [Am] lúa trĩu bông, quê ta nhà [F] máy khói ngút trời
Cả tổ quốc trong tương [G] lai ánh điện toả [E] sáng

ĐK 2: Là công [Am] sức ta xây [G] nên đất trời tổ quốc
Thêm xanh [F] tươi thoả lòng mong ước
Của Bác [Em] Hồ đêm ngày hằng [Am] mon
Là công [Am] sức ta xây [G] nên đất trời tổ quốc
Thêm xanh [F] tươi thoả lòng mong ước
Của Bác [Em] Hồ đêm ngày hằng [Am] mong

Leave a comment