Hợp Âm Trong tay Ngài

0
Lạy [Am] Chúa xin sáng [G#dim] soi con tìm [G] theo Thánh Ý [F#dim] Ngài,
[F] để tìm thấy [G] con trong cuộc [Am] đời.
Lạy [Am] Chúa giông tố [G#dim] xoay vần đời [G] con như chiếc [F#dim] lá, …
[F] và chiếc lá [G] rơi trong tay [D] Ngài.
[F] [G] [Am]

Chorus:
[F] Đêm cô đơn [G] cuốn lấy linh [Am] hồn con.
[F] Nhân gian con [G] đánh mất niềm [Am] tin.

[F] Hoang mang và [G] chơi vơi tìm nơi [Am] Chúa con [G/B] nương [C] náu.
[F] để tìm thấy [G] con trong tay [Am] Ngài,
[F] để được Chúa [G] ru con trong [D] Ngài.

[F] [G] [Am]

hờ hơ hớ hờ …

[F] Hoang mang và [G] chơi vơi tìm nơi [Am] Chúa con [G/B] nương [C] náu.
[F] để tìm thấy [G] con trong tay [D] Ngài,
[Dm] để được Chúa [Em] ru con trong [Am] Ngài.

(lặng đi & tự sự)

Lạy [Am] Chúa nhân thế [G] cô liêu hồn [Em] con mong ước [Am] hoài,
[F] được như bé [G] thơ trong tay [D] Ngài,
[F] để được Chúa [G] ru… con trong [Am] Ngài.

Leave a comment