Hợp Âm Trên đường đời con đi

0
1. [C] Trên con đường thiên [Am] lý
[Dm] Đôi chân mỏi đường [G] xa
[Am] Xin Mẹ là nhịp [Em] nghỉ
[Am] Giữa [G] trường khúc du [C] ca.

ĐK:
[C] Từ lũng sâu nước [G] mắt
Con kêu [Am] cầu Mẹ thương che [C] chở đường con [G] đi
[C] Đường đời con kêu [F] khấn xin Mẹ dẫn [C] đưa
Cuộc đời [G7] con trên đường an [C] vui.

2. [C] Trên con đường mưa [Am] gió
[G] Hồn con ướt co [C] ro
[Dm] Xin mẹ là quán [G] trọ
[G7] Sưởi trái tim dại [C] khờ.

ĐK:
[C] Từ lũng sâu nước [G] mắt
Con kêu [Am] cầu Mẹ thương che [C] chở đường con [G] đi
[C] Đường đời con kêu [F] khấn xin Mẹ dẫn [C] đưa
Cuộc đời [G7] con trên đường an [C] vui.

3. [C] Trên con đường tăm [Am] tối
[Dm] Linh hồn con mù [F] lòa
[G] Tay Mẹ dài đưa [Am] lối
[Dm] Phủi [G] nhẹ hạt mưa [C] sa.

ĐK:
[C] Từ lũng sâu nước [G] mắt
Con kêu [Am] cầu Mẹ thương che [C] chở đường con [G] đi
[C] Đường đời con kêu [F] khấn xin Mẹ dẫn [C] đưa
Cuộc đời [G7] con trên đường an [C] vui.

Leave a comment