Hợp Âm Tình vô vọng

0
1. Cố níu để làm [Am] chi, khi tình duyên lở [Dm] làng nợ đã hết vương [Am] mang
Cố níu để làm [Em] chi còn [G] lại được những [C] gì khi người đã ra [E7] đi
Còn [A7] gì nữa mà [Dm] mong ôm khối tình vô [E7] vọng cho lòng sầu mênh [Am] mông.

ĐK:
Nén những thương [Dm] đau, ngăn những mối thương [Am] sầu nhưng lòng càng thêm [G] đau
Ngày [Em] xưa ta thề hẹn bên [G] nhau, yêu mãi đến bạc [C] đầu
Tình nồng ân [E7] ái, sao giờ đành bỏ [Am] nhau.

2. Cố níu để làm [Am] chi người có tiếc thương [Dm] gì ngậm ngùi tiếng phân [Am] ly
Thôi vĩnh biệt từ [Em] đây, vùi [G] chôn nhung nhớ vơi [C] đầy tình mình như gió [E7] mây
Thôi [A7] hết nợ, hết [Dm] duyên, gạt hết những ưu [E7] phiền mong người được bình [Am] yên.

Leave a comment