Hợp Âm Tình gần tình xa

0
Hỏi [Am] rằng tình gần sao thành tình [C] xa
Anh sang [Dm] sông quên gốc đa [Em] già
Quên con [Dm] đò nằm phơi dưới [F] nắng nắng [Am] vàng
Hỏi rằng tình [C] gần sao hoá tình [F] xa
Vì anh [A7] ham nhung gấm lụa [Dm] là
Hay bởi [E7] lời ong bướm trăng hoa

Để [Am] rồi tình gần nay thành tình [C] xa
Anh ra [Dm] đi không nói một [Em] lời
Dẫu lời [Dm] tình buồn phai mái [F] tóc cũng [Am] là
Lời tình lời tình ru [C] mãi ngàn [F] năm
Dù trăng [A7] sao kia có mỏi [Dm] mòn
Em vẫn [E7] còn một mối [Am] tình si [E7][Am]

Từ [Em] ngày từ ngày anh bỏ ra [Am] đi
Anh như [D] con chim sáo sổ [Am] lồng
Sao sổ lồng con sáo sang [C] sông
[E7] Sáo sang [Am] sông anh quên mấy nhịp cầu tre
Anh quên [D] con đê dài vắng [Am] vẻ
Đem ân tình chúng mình trao [E7] nhau lời [Am] thề [D][Am]

Để [Am] giờ ngồi buồn em tựa cành [C] đa
Trông sao [Dm] khuya em hỏi trời [Em] già
Sao tình [Dm] gần tình lại chia [F] xa xa [Am] rồi
Tình buồn tình [C] buồn như trái mùng [F] tơi
Mùng tơi [A7] đang rơi rớt giữa [Dm] đời
Thân phận [E7] nghèo thôi thế thì [Am] thôi

Leave a comment