Hợp Âm Thư gửi quê nhà

0
1. Ở quê [Em] nhà có gì vui không em?
Chắc hôm [Am] sau, giòng [C] nước vẫn êm [B7] đềm
Những con [A] đò nằm [Em] yên phơi dưới [C] nắng
Khói lam [B7] chiều cao [C] vút cánh diều [B7] lên

2. Ở quê [Em] nhà tháng bảy mưa ngâu chưa?
Luống ngô, [Am] khoai, vườn [C] nhãn chắc xanh [B7] màu
Luỹ tre [A] già, bờ [Em] ao in bóng [C] mát
Tiếng nô [B7] đùa mục đồng cỡi lưng [Em] trâu [Am][Em]

ĐK: [G] Nhớ, nhớ sao là [Em] nhớ
Nhớ lúa vàng [Am] thơm chín rụng trên [Em] đồng
Nhớ cánh cò bay nhớ lời mẹ [B7] hát
[G] Nhớ, anh vẫn [Em] nhớ
Nhớ những ngày [Am] mưa lũ tràn bát [Em] ngát
Nước trấn đồng [B7] gần, nước trấn đồng [Em] xa

3. Ở quê [Em] nhà chắc rừng u minh xa?
Muỗi vo [Am] ve lủng [C] lẳng khi treo [B7] cành
Lý qua [A] cầu vọng [Em] em, anh vẫn [C] nhớ
Nhớ vô [B7] cùng những điệu hát quê [Em] hương! [Am][Em]

Leave a comment