Hợp Âm Thôi đừng đến nữa

0
Intro: [G][F][E7]-[Am][G][F][E7]

1. Thôi ! [Am] thôi anh đừng đến nữa
[G] Thôi ! thôi còn đến [Am] làm gì ?
Tình [Em] ta nay đã [Am] hết
[G] Tình ta nay đã [C] tàn
Bao [F] lời anh đã [E7] hứa
Như [Am] dòng nước trôi [E7] xuôi

2. Thôi ! [Am] thôi anh đừng đến nữa
[G] Thôi ! thôi còn đến [Am] làm gì ?
Tình [Em] anh gian dối [Am] quá
Tình [G] anh đã lỗi [C] thề
Anh [F] về xây duyên [E7] mới
Còn tôi, ôm vết [Am] thương lòng

ĐK: Ôi [Dm] đời, bạc trắng như [Am] vôi
Ôi [Dm] tình, còn lắm xa [E7] xôi
Bờ môi, sầu nét hững [Am] hờ
Xin [Dm] đừng nói tiếng [F] yêu đương
Xin [Am] đừng, nói tiếng nhớ [E7] thương
Lòng anh lừa dối khôn [Am] lường

3. Thôi ! [Am] thôi anh đừng đến nữa
[G] Thôi ! thôi còn đến [Am] làm gì ?
Tình [Em] yêu như trái [Am] cấm
Tình [G] yêu như nỗi [C] sầu
Duyên [F] đầu sao gian [E7] dối ?
Thôi thì đến nữa [Am] làm gì

Leave a comment