Hợp Âm Thiệp hồng ta ghép tên

0
Ngày nào anh với [Em] em đôi ta học chung [Am] trường
Đi [C] về cùng chung [Em] lối
Men [D] theo các ruộng [Bm] đồng anh dìu em bước [Em] đi.

Rồi ngày ta lớn [Em] khôn quê hương còn khói [Am] lửa
Anh [C] đời trai lính [Em] chiến
Bao [D] năm chốn biên [Bm] thùy quê nhà em nhớ [Em] mong.

Anh [C] đi gìn giữ giang [Em] sơn
Hậu phương em [D] nhớ em thương em [Em] chờ
Chờ [Am] cho non nước thanh [C] bình
[D] Cho thôi chinh [Bm] chiến tình mình nở [Em] hoa.

Rồi ngày mai sáng [Em] tươi quê hương tàn quân [Am] thù
Thiệp [C] hồng tên ta [Em] ghép
Ta [D] nâng chén rượu [Bm] hồng cho đời thôi nhớ [Em] mong.

Leave a comment