Hợp Âm Thiền hành

0
Sáng [G] nay đi thiền [Em] hành
Hương [C] lòng quyện chung [G] quanh
Bát ngát rừng thông [Em] xanh
Dòng [A7] suối reo êm [D7] đềm.

Sáng [G] nay đi thiền [Em] hành
Sương [C] mù còn long [G] lanh
Rít rít lời chim [Am] ca
Từng [D7] bước trong an [G] lành.

Con [Am] đường nhiều sen [Bm] bay
Có [C] chim oanh trên [G] cành
Lặng [Em] nghe chim nói [Bm] pháp
Lời [A7] chim vọng bay [D7] xa.

Con [Am] đường nhiều sen [Bm] búp
Dâng [C] cúng Phật chân [G] thành
Tâm [Em] là tâm thư [Bm] thái
Đi [A7] từng bước an [D7] vui.

Sáng [G] nay đi thiền [Em] hành
Hương [C] lòng quyện chung [G] quanh
Bát ngát rừng thông [Em] xanh
Dòng [A7] suối reo êm [D7] đềm.

Sáng [G] nay đi thiền [Em] hành
Sương [C] mù còn long [G] lanh
Rít rít lời chim [Am] ca
Từng [D7] bước trong an [G] lành.

Leave a comment