Hợp Âm Tao buồn

0
Tao [C] mới chia tay cô ta cô ta
Vào [G] tối hôm qua hôm qua
Bây giờ đang rất [Am] buồn
Bây giờ đang rất [F] buồn.

Lặng [C] lẽ góc tối suy tư suy tư
Chỉ [G] ở đó khóc trên cao chung cư
Và tao [Am] muốn gieo mình xuống
Chết cho [F] rồi.

[C] Tao đã yêu thật nhiều
Vậy mà cớ [G] sao cô ta chẳng hiểu
Tại là lỗi [Am] do tao hay do cuộc đời
Này là phải như [F] thế.

[C] Cô ta như bầu trời
Là niềm sống [G] của tao trong cuộc đời
Vậy mà cớ [Am] sao
Cô ta chẳng [F] hiểu.

Tìm người [C] để yêu thương thật khó ai ơi
Còn tìm người [G] để rong chơi thì quá dễ [Am] dàng
[C] Tìm người hiểu cho ta phải tìm kiếm đâu ra
Giờ chẳng [G] biết cô ta còn nhớ tao [Am] không
Cô ta ngủ [F] chưa
Đêm nay trời…[C] mưa.

Leave a comment