Hợp Âm Sầu lữ thứ

0
Bao [Em] phen sương nhuốm bạc mái đầu
Nhìn lên chim én bao về đâu, gió [Bm] đưa mây trắng trở về [Am] nao
Hoa lá ngả về [B7] nao phượng thắm tỏ về [Em] nam
[Em] Cảnh quê người đủ muôn màu chẳng gây say hồn [Bm] ta
Càng tươi thắm nỹ miều càng sui ta nhớ nước [G] non quê [Em] nhà

[E] Ôi non sông hớ hơ thơ trao tình sầu lữ thứ
Ngày về gần [A] xa sống nơi quê [B7] người giờ đã mấy [E] thu
[E] Bao nhiêu thương [B7] nhớ xếp chặt đáy lòng lạnh lùng ra đi
[A] Biên cương thẳng [B7] đường canh cánh mong chờ quyện lối [E] đi

Ra [Em] đi lòng những băn [Am] khoăn sống [B7] nơi sở [Em] tại
Ra đi còn biết chi hơn sầu [B7] than
Ngoài trời [C] mây nắng [Am] xám gây thêm màu [B7] nhớ
Tình quê hương càng như khơi ngàn ý [Em] xưa

Leave a comment