Hợp Âm Rồi thu qua

0
Nằm [C] đây nghe lá thu xào [F] xạc
Thoảng ẩm hơi [Am] sương một sớm [Dm] mai
Bao [G] nhiêu lá [C] chết phơi màu [F] bạc
Chờ đến ngày [Dm] đi [G7] lá úa [C] phai.

Nhặt lá vàng [C] rơi buồn tóc [F] rối
Nghe hồn lá hát giữa thênh [C] thang
Mênh [G] mông một [Am] cõi trời muôn [Dm] lối
Gió [G7] cuốn lá vàng thu ngổn [C] ngang.

Thu [C] vàng trải thảm mềm thân [F] xác
Xuôi [C] hồn xa [Dm] vắng mộng mơ [G] chi
Cứ [Dm] chờ cứ [G] đợi thu tan [Dm] tác [E7]
Thu vẫn qua [Am] đi [D7] vẫn biệt [G7] ly.

Muộn [F] màng chờ đợi lời trao [Dm] vội
Heo may gió [G] cuốn khúc tình [C] xưa
Lời [F] ca thu chết tay sầu [Dm] với
Tàn tạ trong [G7] thu lá lưa [C] thưa.

Nỗi niềm xin gửi theo cùng [Am] gió [Em]
Theo lá thu [A7] vàng sương vương [Dm] tơ
Tay ôm thu [C] lạnh ngây ngất [F] nhớ [Dm]
Nhớ một mùa [G7] thu kết lá [C] thơ.

Nỗi niềm xin gửi theo cùng [Em] gió [Am]
Theo lá thu vàng sương vương [Dm] tơ
Tay [G] ôm thu lạnh ngây ngất [Dm] nhớ
Nhớ một mùa [G7] thu kết lá [C] thơ.

Leave a comment