Hợp Âm Quảng Trị quê tôi

0
1. Quảng Trị [C] ơi khúc ruột miền [Am] Trung
Sóng biển xôn [G] xao vỗ bên cửa Tùng
Có đồng lúa [Dm] xanh cò bay mõi [F] cánh
Nắng chan [D7] hòa cồn cát mêng [G] mông

2. Quảng Trị [C] ơi Quảng Trị quê [Am] tôi
Thời đạn bom xứng danh đất anh [C] hùng
Không lơi tay [Dm] cày không lơi tay [F] súng
Vững tay [G] chèo thả quê ta là chuyến [C] trường

ĐK: Quê [Dm] tôi ôm ấp nghĩa trang Trường [G] Sơn
Sông núi ghi công bao người [F] con
Chiến đấu quên [G] mình cho hôm [C] nay
Cầu Hiền [F] lương nối hai miền đất [G] nước
Bao cánh [F] buồm vượt sóng ra [G] khơi
Xa [C] quê chẳng thể quên dân mình yêu [G] nước
Đắm [C] trong bao kỷ [G] niệm tôi thầm gọi quê [Dm] mình
Quảng trị [F] ơi, Quảng trị [G] ơi!

* Quảng trị [G] ơi!, Quảng Trị quê [C] tôi

Leave a comment