Hợp Âm Quán gấm đầu làng

0
1. Quán gấm đầu [Am] làng ấy người đời ai nhớ chăng
Quán gấm đầu [C] làng ấy chuyện xưa rất xa [Dm] xưa
Tình tang ối [Am] a đầu làng nàng Châu Long đã dựng quán
Tình ta ối [G] a báo ơn báo ơn thay [E7] chồng.

Quán gấm đầu [Am] làng có nàng dệt tơ bán tơ
Quán gấm đầu [C] làng có chàng ngồi bên áng [Dm] thơ
Tình ta ối [Am] a một lòng dùi mài kinh [Dm] sử đèn sách
Tình tang ối [G] a vẻ vang bảng son đề [Am] tên.

ĐK:
[Am] Công ơn kia ví tựa trời [G] cao như biển sâu
Đáp đền nào [C] hơn câu tình yêu
Ước hẹn ngày [F] nao vinh quy ngựa xe hồi [G] loan
Đi trong tiếng chiên cờ [C] xí
Đưa nhau đến nơi quyền [Am] quý kết mối duyên từ đây.

2. Quán gấm đầu [Am] làng sứ mạng nàng Châu đã xong
Quán gấm đầu [C] làng thoả nguyện chàng Dương Lễ [Dm] mong
Tình tang ối [Am] a nàng về chờ tân quan đến diện kiến
Tình tang ối [G] a ngẩn ngơ ngẩn ngơ cho Lưu [E7] Bình.

Quán gấm đầu [Am] làng kết chặt tình thân nghĩa sâu
Quán gầm đầu [C] làng mối chặt tình bằng hữu tri [Dm] giao
Tình ta ối [Am] a tình rằng ngày xưa nhân nghĩa là thế
Tình tang ối [G] a nghĩa nhân mấy ai đời [Am] nay.

Leave a comment