Hợp Âm Ôi tình yêu

0
1. Ôi tình [Am] yêu
Tình yêu đã đến như mây như mưa qua khung cửa của lòng [Dm] ta
Ôi sao tình [G] là
Tình như những bước yêu đương nghiêng nghiêng đi theo lời [C] ca
Tình như nắng [Am] vàng về giấc thênh [E7] thang

Ôi tình [Am] yêu (Ôi tình yêu)
Tình yêu [Dm] hỡi (Tình yêu hỡi)
Say mê [E7] nhiều (Say mê nhiều)
Ôi tình [Am] yêu (Ôi tình yêu)

2. Ôi tình [Am] yêu
Tình yêu đã hết như sương ban mai vương trên hoang vu đời [Dm] ai
Tình yêu vừa [G] đây chợt bay
Tình yêu thấp thoáng mau tan lãng đãng như khi hoàng [C] hôn
Tình yêu rất [Am] buồn là nỗi cô [E7] đơn

Ôi tình [Am] yêu (Ôi tình yêu)
Bóng sương [Dm] khói (Bóng sương khói)
Tan trong [E7] chiều
Ôi tình [Am] yêu

3. Em ở [Am] đâu
Mùa xuân đã chết trên cây yêu đương khi em ra [Dm] đi
Phải chăng tình yêu là cung biệt [G] ly
Nào em có biết đêm nay anh đang mơ say về [C] em
Tình yêu quá [Am] buồn ngàn nỗi cô [E7] đơn

Ôi tình [Am] yêu (Ôi tình yêu)
Bóng sương [Dm] khói (Bóng sương khói)
Bao kỷ [E7] niệm
Trôi về [Am] đâu

Leave a comment