Hợp Âm Mời anh về Nga Sơn

0
[C] Mời anh về Nga [G] Sơn quê em
[F] Một miền quê yên [Dm] ả hiền [F] hòa
Dòng Hưng [Dm] Long uốn khúc lượn [Em] quanh
[Am] Ôm ấp ruộng [F] đồng tâm [Dm] hồn người Nga [G] Sơn.

[C] Mời anh về Nga [G] Sơn quê em
[F] Một miền quê chan [Dm] chứa tình [F] người
Tựa biển [Dm] xanh cát trắng long [C] lanh
[Dm] Đàn hải [G] âu tung cánh đón [C] chào.

[C] Đây Nga Sơn vùng đất [Dm] dưa ngọt ngào
[F] Từ tay vợ [Dm] chồng phò mã Mai An [Em] Tiêm
Đinh Công [Am] Tráng hùng [C] anh lập chiến [Dm] công Ba [F] Đình
[G] Thăm Động Bích [C] Đào nơi Từ [Bb] Thức gặp [G] tiên.

[C] Về Nga Sơn cùng [Dm] em xuôi sông Hoạt
[F] Ghé Chợ [Dm] Viềng mua chiếu cói quê [G] hương
Chiếu đậu, chiếu [Am] hoa dệt [Dm] nên bao chuyện [F] tình
Đẹp sao chuyện [G] tình màu [Dm] tím hoa [G] sim.

[C] Đây Nga [Em] Sơn Chùa [Dm] Tiên mùa trẩy [F] hội
Đồng lúa bạt [Dm] ngàn thẳng cánh cò bay [G] bay
Non [C] nước ngàn [Am] thương dang [Dm] tay chào [G] đón
Mời em [Em] về Nga [G] Sơn dấu [C] yêu.

Leave a comment