Hợp Âm Minh nguyệt thiên nhai (Míng yuè tiān yá – 明月天涯)

0
Intro: [Em][Bm]-[D][G]-[Em][Am]-[C][D][Em]

[Em] Một hiệp khách tiếng tăm muôn [Bm] nơi bước qua phong trần
[D] Trải sương gió, bằng hữu đôi [G] ba đó đây gần [Bm] xa
[Em] Phủ sương đêm ánh trăng trên [A] cao lưỡi đao tung trời
Rồi thu [C] chiêu mà tiêu [D] dao chớ ngoảnh [Em] lại

[Em] Đường xa tít bước đi không [Bm] thôi gió mưa tơi bời
[D] Vầng trăng cứ vằng vặc Thiên [G] Sơn, sáng soi Trường [Bm] An
[Em] Ngọn minh đăng khách quan hân [A] hoan mấy chung rượu cay
Cùng xua [C] tan màn đêm [D] đen gió lạnh [Em] căm

ĐK: Chờ ngày ai [C] kia cùng theo [D] ta bỏ ân [Em] oán nơi phồn hoa
Mộng mơ [C] viễn vong giang [D] hồ tựa khói [G] mây
Hồng trần miên [C] man ngại chi [D] so tài đôi [Em] ba hồi thống khoái
Hoa đẹp [C] say giấc nồng [D] hoa úa [Em] tàn

——————–
Intro: [Em][D]-[C][G]-[Em][C]-[D][Em]

游侠某 名远传 而今江湖谈
[Em] yóu xiá mǒu míng yuǎn chuán [Bm] ér jīn jiāng hú tán
仇者多 友两三 但逢敌手难
[D] chóu zhě duō yǒu liǎng sān [G] dàn féng dí shǒu [Bm] nán
雨尽碎 风如潮 出手引狂澜
[Em] yǔ jìn suì fēng rú cháo [A] chū shǒu yǐn kuáng lán
未收招 三声笑 皆醉了
wèi shōu [C] zhāo sān shēng [D] xiào jiē zuì [Em] liǎo

远风急 忽回首 明月漫千山
[Em] yuǎn fēng jí hū huí shǒu [Bm] míng yuè màn qiān shān
天地渺 意气满 踏歌至长安
[D] tiān dì miǎo yì qì mǎn [G] tà gē zhì cháng [Bm] ān
灯影繁 酒正暖 满座均贪欢
[Em] dēng yǐng fán jiǔ zhèng nuǎn [A] mǎn zuò jūn tān huān
众人酣 拂衣散 乌云然
zhòng rén [C] hān fú yī [D] sàn wū yún [Em] rán

唯此间江湖年少 偏爱纵横天下
wéi cǐ jiān [C] jiāng hú nián [D] shǎo piān ài [Em] zòng héng tiān xià
恩仇趁年华轻剑快马
ēn chóu [C] chèn nián huá [D] qīng jiàn kuài [G] mǎ
红尘未破也无甚牵挂 只恋生杀
hóng chén wèi [C] pò yě wú [D] shèn qiān guà [Em] zhī liàn shēng shā
醉里论道 醒时折花
zuì lǐ [C] lùn dào xǐng [D] shí zhē [Em] huā

游侠某 名远传 而今江湖谈
[Em] yóu xiá mǒu míng yuǎn chuán [Bm] ér jīn jiāng hú tán
仇者多 友两三 相逢皆恨晚
[D] chóu zhě duō yǒu liǎng sān [G] xiāng féng jiē hèn [Bm] wǎn
簷上霜 窗边月 为我留一盏
Yan shàng [Em] shuāng chuāng biān yuè [A] wéi wǒ liú yī zhǎn
过江南 踏天山 不曾还
guò jiāng [C] nán tà tiān [D] shān bù zēng[Em] huán

剑影翩 血光寒 似鬼亦似仙
[Em] jiàn yǐng piān xuè guāng hán [Bm] sì guǐ yì sì xiān
说书人 应笑我 既疯也如癫
[D] shuō shū rén yīng xiào wǒ [G] jì fēng yě rú [Bm]diān
辩正邪 如明月 今圆别时缺
[Em] biàn zhèng xié rú míng yuè [A] jīn yuán bié shí quē
倒不如 一拍案 入寒渊
dǎo bù [C] rú yī pāi [D] àn rù hán [Em] yuān

唯此间江湖年少 偏爱纵横天下
wéi cǐ jiān [C] jiāng hú nián [D] shǎo piān ài [Em] zòng héng tiān xià
恩仇趁年华轻剑快马
ēn chóu [C] chèn nián huá [D] qīng jiàn kuài [G] mǎ
红尘未破也无甚牵挂 只恋生杀
hóng chén wèi [C] pò yě wú [D] shèn qiān guà [Em] zhī liàn shēng shā
醉里论道 醒时折花
zuì lǐ [C] lùn dào xǐng [D] shí zhē [Em] huā

传言道江湖年少 不谙世事繁华
chuán yán dào [C] jiāng hú nián [D] shǎo bù ān [Em] shì shì fán huá
是敌是友不妨一战罢
shì dí [C] shì yǒu bù [D] fáng yī zhàn [G] bà
待何人何年有心与我 拭血论茶
dài hé rén [C] hé nián yǒu [D] xīn yǔ wǒ [Em] shì xuè lùn chá
梦里依旧 明月天涯
mèng lǐ [C] yī jiù míng [D] yuè tiān [Em] yá

Leave a comment