Hợp Âm Mẹ rất Thánh

0
Mẹ [C] như một bài ca
Làm [F] tim con nở [G] hoa
Nhiệm [C] mầu nhạc rất [F] Thánh
Ru [Dm] hồn con thái [C] hòa

Mẹ như một bà tiên
Với [F] tất cả dịu [G] hiền
Lau [G7] khô bao giọt lệ
Làm [Dm] con vui hồn [C] nhiên

ĐK: Mẹ [F] như tia bình [G7] minh
Như ánh sáng nhiệt [Em] tình
Đổi thay toàn vũ [G] trụ
Cho đời hồng lai [Em] sinh

[C] Mẹ [F] như suối nước [G7 ]trong
Đoàn con khát từng [Em] giờ
Mẹ thương tình chia [G7] sớt
Giọt nước sống hang [C] chờ

Mẹ như vì sao đêm
Hồn [F] con giữa phong [G] ba
Thuyền [F] trôi không phương [C] hướng
Soi [Dm] đường con đến [C] bờ

Ngày xưa Mẹ bồng Chúa
Ngày [F] nay Mẹ ôm [G] con
Mẹ [Dm] không cần chọn [G7] lựa
An ủi đàn chiên [C] non

Leave a comment