Hợp Âm Lời vọng

0
ĐK: Tầng [A] trời hãy đổ sương [F#m] mai
Ngàn [B] mây mau [E] mưa người công [F#m] chính
Tầng [A] trời hãy đổ sương [B] mai
Ngàn [D] mây hãy [E] mưa Đấng công [A] bình.

1. Ngàn dân mong [F#m] Chúa đến cứu đời
mong [Am] phúc ân cao [C#m] vời
xóa [F#m] tan cơn sầu [C#m] vơi [B]
trần [E] gian bao lo âu vô [C#m] sầu
bóng [E] tối đang nhuộm màu
cầu Chúa đến Chúa [A] ơi!

ĐK: Tầng [A] trời hãy đổ sương [D] mai
Ngàn [E] mây mau [C#] mưa người công [F#m] chính
Tầng [A] trời hãy đổ sương [F#m] mai
Ngàn [B] mây hãy [E] mưa Đấng công [A] bình.

2. Hồn [A] con trông mong chúa mỏi [D] mòn
Khao khát Chúa muôn [C#m] vàn
Đấng [E7] ban muôn bình [A] an [F#7]
Thành [Bm] tâm câu kinh con nguyện [C#m] cầu
tiếng hát con vang [E] vọng
đợi [E7] trông Chúa Chuá [A] ơi! [E7]

ĐK: Tầng [A] trời hãy đổ sương mai
Ngàn [E] mây mau [E7] mưa người công [A] chính
Tầng [A] trời hãy đổ sương mai
Ngàn [Bm] mây hãy [E7] mưa Đấng công [A] bình. [E7]

3. Hồn [A] con trông mong chúa mỏi [D] mòn
Khao khát Chúa muôn [E7] vàn
Đấng ban muôn bình [A] an [F#7]
Thành [Bm] tâm câu kinh con nguyện [C#m] cầu
Tiếng hát con vang [E] vọng
Đợi [E7] trông Chúa Chuá [A] ơi! [E7]

ĐK: Tầng [A] trời hãy đổ sương mai
Ngàn [E] mây mau [E7] mưa người công [A] chính
Tầng [A] trời hãy đổ sương mai
Ngàn [Bm] mây hãy [E7] mưa Đấng công [A] bình.

Leave a comment