Hợp Âm Kiếp lục bình

0
1. Người đời cười [D] chê trách em tham phú phụ [Am] bần
Vô nghĩa vô tình phụ anh mơ ước giàu [Em] sang
Mà người đời nào [G] hay trái ngang số phận em [F] mang
Thân gái thuyền [D] quyên lênh [Em] đênh như đám lục [Am] bình

2. Dòng đời đẩy [D] đưa cuốn trôi lục bình xa bến [Am] cạn
Bỏ bến xa bờ tha phương biết trôi về [Em] đâu
Rồi một ngày [G] kia con sóng to cuốn lục bình ra [F] khơi
Năm tháng dạt [D] trôi ai [Em] thương cho kiếp lục [Am] bình ?
(Năm tháng dạt [D] trôi [Em] về đâu? Hỡi lục bình [Am] ơi)

Hỡi ơi [Am] hò… [D] còn ai thương [Am] xót
Hỡi ơi [Am] hò… [D] cho kiếp lục [Am] bình
Người tình [D] ơi… hỡi người tình [Am] ơi

Nếu có thương tui thì [D] xin hãy hiểu cho [Am] tui
Dẫu đời thị [Dm] phi tui đây cũng chẳng bận [Am] lòng
Kiếp mình sinh [G] ra sao ta phải sống cho [Em] người
Chỉ cần anh [G] thôi anh có buồn tui [C] không.

Đời [Am] ơi… [D] hỡi ơi [Am] đời
Trời [D] cao… Hỡi ơi trời [C] cao
Sao nỡ đành [Em] lòng chia xa đôi trẻ còn [F] yêu
Sao nỡ an [Em] bày cho [G] tui là kiếp lục [Am] bình.

Leave a comment