Hợp Âm Hương đêm

0
Như gió từ khơi [Am] xa đêm nay lùa vào bán đảo
[E7] Em đến giữa đời anh sao không một điều báo [Dm] trước
Bất [F] ngờ như một cơn [G] mưa
Bất [E7] ngờ như một cơn [Am] mưa.

Xin cảm [Am] ơn, hàng cây ven [Dm] đường
Đã gánh [F] cả bầu [G] trời trên tán [C] lá
Gánh dùm [G] anh, mùa hè cơ [Am] cực
Cho trang thơ [G] tình, xanh biếc dưới hàng [C] me. [A7]

Ơi nhành [Dm] hoa làn [Am] hương quen đọng [Dm] lại
Ngủ [G] quên trong mái tóc [C] em
Anh, sẽ giữ [F] mãi, làn [Dm] hương trong giấc [E7] ngủ
Để đêm đêm, thao thức đợi em [Am] về.

Leave a comment