Hợp Âm Hoa loa kèn thổi kèn chiến thắng

0
Hoa loa [C] kèn thổi kèn chiến thắng
Một ngày tháng [G] tư rực trong ánh [Dm] nắng
Hoa loa [C] kèn toả về muôn [Am] phương
Nghe trong tiếng [C] nhạc – có [G] cả mùi [C] hương

Tò [C] te – tò tò tò – tí te
Tiếng nhạc rộn vang náo [Am] nức bao [Dm] người
Tò [C] te – tò tò tò – tí [Dm] te
Mỗi độ tháng [G] tư hoa loa kèn lại nở [C] tươi!

Leave a comment