Hợp Âm Hai bàn tay trắng

0
1. Hai bàn tay [B7] trắng, nghèo xơ [Em] xác nghèo
Nên em ra [E7] đi, không nói [Am] một lời
Ngày [B7] mai em vui duyên thắm, người [C] ta mua em nhung [G] gấm
Anh không ngờ, em bạc như [B7] vôi

2. Hai bàn tay trắng, thì lưu [Em] luyến gì
Em vui đi [E7] em, với cảnh [Am] huy hoàng
Mặc [B7] ai bao đêm mưa gió, dầm [C] mưa đi trong nhung [G] nhớ
Để em [B7] vui người mới [Em] sang giàu [Am][Em]

ĐK: Chẳng dấu [G] diếm, [Am] thân anh vốn [Em] nghèo
Hai bàn tay gầy chai [B7] khô, đâu có gì để em mơ
Chẳng xứng [G] đáng, [Am] ai kia vóc [Em] ngà
Em quen lụa là xa [B7] hoa, hay em thuộc về [Em] người ta [Am][Em]

3. Hai bàn tay [B7] trắng, nào mơ [Em] ước nhiều
Em nay cao [E7] sang, lắm kẻ [Am] nuông chiều
Còn [B7] như anh luôn tay trắng, mà [C] em không quen cay [G] đắng
Đường em [B7] đi, nào trách [Em] em gì

Leave a comment