Hợp Âm Giọt sầu trinh nữ

0
1. Khi yêu mới [E7] biết tình yêu [Am] là buồn
[F] Khi thương mới thấy sầu thương [Am] là nguồn
Người [C] chỉ là mộng đời [F] tôi
Người [Dm] chỉ là lệ mà [G] thôi
Cho sầu trinh nữ [E7] khôn nguôi

2. Men yêu thấm ướt tình duyên [Am] nghẹn ngào
[F] Ngây thơ rũ cánh hồn vương [Am] lệ sầu
Người [C] đã dệt mộng vào [F] ta
Ðời [Dm] chỉ vì nghèo mà [G] xa
[E7] Người ơi! Hỡi [Am] người!

ĐK: Với [G] nhau trong phút [Dm] giây
Rồi [F] xa vời đó [G] đây
Cho lòng bùi ngùi [E7] riêng ai? [Am]
Đến [G] nhau đem thiết [F] tha
Rồi [Dm] đôi đường cách [G] xa
Chỉ [E7] còn bẽ bàng [Am] mình ta

3. Thương ai, ai [E7] biết được tâm [Am] hồn này?
[F] Duyên đâu đưa đến để duyên [Am] phụ người
Tình [C] chỉ là hạt lệ [F] rơi
Ðời [Dm] chỉ là bể sầu [E7] thôi
Thì xin cúi xuống [Am] ngậm ngùi

Leave a comment