Hợp Âm Gặp Chúa

0
1. Từ khi [G] con gặp Giê-xu và học [Em] biết Chúa luôn mỗi ngày
Lòng con [Am] đây hằng bình an vì con [D] biết Chúa luôn dẫn [G] đường
Dù thuyền con bao phen bấp [Bm] bênh,
Và lòng [C] con hoang mang khiếp [Am] kinh
Giờ Giê-[D]xu xua tan sóng [A] gió, giúp con yên [D7] lòng.

2. Cuộc đời [G] con nguyện dâng Cha cầu xin [Em] Chúa dắt đưa mỗi ngày
Dù đường [Am] đi nhiều chông gai cầu xin [D] Chúa giúp con vững [G] lòng
Và cho con lên thêm đức [Bm] tin
Từng ngày [C] con lên thêm đức [Am] tin
Dù khó [D] khăn hay bao cám [D7] dỗ con vượt [G] qua. [G7]

ĐK:
Lòng con tin [C] chắc có Chúa ở cùng
Dù bao thử [Bm] thách Chúa vẫn ở [Em] cùng
Con quyết luôn [Am] nhờ Chúa giúp [D7] sức cho con vững [G] tin đi tới. [G7]
Và con sẽ [C] hát khúc hát cảm tạ
Tình yêu Cứu [Bm] Chúa quá đỗi tuyệt [Em] vời
Xin Chúa luôn [Am] dùng [D7] con kết quả cho [G] Ngài.

Leave a comment