Hợp Âm Em đúng tôi không sai

0
[Am] Em ơi xem như không nợ [F] duyên thôi chia tay
Em đúng [G] nhưng tôi không sai cuộc đời [Em] đâu ai như ai
Cuộc sống [F] luôn luôn muôn màu
[Dm] Em đúng với [Am] cuộc đời em đó
[G] Tôi không sai khi chia [Em] tay cuộc tình [Am] này.

[Am] Em ơi làm sao, làm [F] sao anh lặng thinh
Khi biết [C] sau lưng tình kia
Người [G] đang chơi trò chơi giữa ái [Am] ân và cuộc sống
[Em] Yêu tôi mà em, [G] thương tôi mà em
Cớ sao [Em] giờ lại mang bao dối [Am] gian.

Với cuộc [Dm] đời phải không hay [Am] vì em gian dối
[G] Sau lưng tình tôi em có [C] bao nhiêu tình yêu
[Dm] Bao nhiêu người thương, [Am] bao nhiêu người theo
Người [Dm] ta cho em đó những [Am] gì mà em có
Thì trách [E7] sao em chẳng vô [Am] tâm.

[Am] Em không làm sai vì em [F] lo cho ngày mai
[G] Lo cho đời em nên có [Am] gì mà sai trái
Tôi phải làm sao [Em] em ơi nhận ra nếu bây giờ lặng thinh đúng hay [Am] sai
[Dm] Sai hay đúng phải [Am] đặt mình trong đó
Thì mới [G] hay ai đúng ai [Am] sai
[Dm] Sai hay đúng cuối [Am] cùng rồi cũng thế
Vì chúng [G] ta mất nhau [Am] rồi.

[Am] Bao nhiêu yêu thương thôi đành [F] quên đi em ơi
Như giấc [G] mơ như chim bao ta lạc [Em] nhau trong hư vô
Để nỗi [F] đau không bên đời
[Dm] Sai hay đúng cuối [Am] cùng rồi cũng thế
Vì chúng [G] ta mất nhau [Am] rồi.

Leave a comment