Hợp Âm Duyên tùy duyên

0
[Am] Duyên hỡi duyên tuỳ duyên
[D] Duyên hữu duyên do [Em] trời
[Am] Cau trầu đã nên [Dm] đôi
nhưng đời muôn [Am] lối khó tránh chia [E] đôi

[Am] Ai đã kêu chờ ai
[D] nỡ quên ai [Am] rồi
[Am] Vui tình mới xa [Dm] xôi
chỉ tội thân [Em] tôi lỡ dòng đời [Am] trôi

Người [D] ơi! Nỡ quên sao [Am] người
Làm [Em] sao dễ quên một [Am] thời
Giống như ai, [D] đã từng quên [Am] ai

Giống như [D] em, gửi sầu ra [Am] đi
Chẳng đành lòng [F] nhìn lại dòng [G] sông
Có con đò [Em] dạt trôi dưới [Am] dòng

Người [D] ta, đã quên tôi [Am] rồi
Tình [Em] duyên sánh như bọt [Am] bèo
Hỡi ai ơi, [D] nỡ đành quên [Am] sao

Nghĩa phu thê [D] nỡ nào quên [Am] mau
Sóng dạt dào, [F] lào xào bờ [G] sông
Đánh con đò [Em] tả tơi dưới [Am] dòng

Leave a comment