Hợp Âm Dưới nắng chiều

0
Mùa đông nhớ [C] ai mà gió quên [G] bay
Sương mai phủ [Am] mờ quanh con dốc nhỏ
Chú chim [Dm] sáo trên cành cây rải cánh
Bung sợi nắng [Am] vàng [F] gợi nhớ bâng [G] khuâng.

Dã quỳ đông [C] về phố núi vàng [Em] hoe
Đứng trên đồi [Dm] cao cùng với mây ngàn
Anh nhớ em mang dã quỳ xuống [C] phố
Mùa đông [G7] nào sương phủ ướt mi [C] anh.

Kìa em [C] ơi nắng hồng vừa lên [Am] cao
Thả chút dư [Dm] hương ngày [G] tháng cũ êm [C] đềm
Giọt sương [F] mai vừa bay bay qua [Dm] ngõ
Nhớ mùa đông nào em [G7] nhặt ánh chiều [C] rơi.

Kìa sương long [C] lanh trên cành hoa xanh [Am] tươi
Bước lang [Dm] thang trên đường nhỏ ngày [F] nào [Am]
Tiếng yêu [Dm] đầu ngát hương thơm nồng thắm
Hơi ấm tình [G7] nồng dưới nắng chiều [C] rơi.

Leave a comment