Hợp Âm Dù con ra sao Chúa vẫn yêu

0
1. Nhiều [D] lúc bước [A] chân con lạc [Bm] mất [Dmaj7]
Nhiều [G] lúc trái [F#m] tim con gục [Em] ngã
Nhiều [A] lúc lòng con đây bất [Em] an
Chẳng [G] có một ai đến [A] bên ủi [D] an

2. Dù [D] biết hố [A] sâu ở đằng [F#m] trước [Dmaj7]
Dù [G] biết phía [F#m] sau Cha hằng theo [Em] bước
Mà sao [A] lòng con cứ trốn [Em] chạy?
Thật [G] tâm lòng con muốn [A7] quay trở [D] về

ĐK: Nhà [G] Cha con [A] thấy an [F#m] vui [Bm]
Và [Em] Cha đôi [A] mắt nhân [D] từ [Em] khẽ [F#m] nói:
“Này [G] con ta [G#dim] yêu con suốt [F#m] đời
[Bm] chẳng khi nào cách [Em] rời, vì [C] ta là Cha [A7] con”.

Và [G] khi con [A] khóc trong [F#m] đêm [Bm]
Thì [Em] Cha lau [A7] hết giọt [D] lệ [Em] tuôn [F#m] rơi
Dù [G] con [G#dim] ngày mai ra thế [F#m] nào
[Bm] Lòng Cha chẳng đổi [Em] dời, Cha [A7] vẫn yêu con trọn [D] đời.

Leave a comment