Hợp Âm Điệu blues buồn trong ánh mắt em

0
[Am] Sao mắt em chiều [Adim] nay buồn [E] thế
[Dm] Anh nhìn mắt [E7] em mà xót [Am] xa
Những [F] lần nhìn ngắm [C] em
Anh [G] yêu ánh mắt em dịu [E7] hiền
Nụ cười [Dm] em tươi [Dm7] mát đôi mắt long [E] lanh.

Những [Am] lần ta xa [C] nhau
Anh vẫn [F] biết ánh mắt em sẽ [Am] buồn
Nhưng chiều [Adim] nay [Am] anh đã bên [E7] em sao em còn [Am] buồn.

[Am] Sao mắt em chiều [Adim] nay buồn [E] thế
Cho anh [Dm] xin cho ánh mắt [E] em thôi [Am] buồn
Ánh nắng vàng hoàng hôn ngoài [Adim] sân đang [E] xuống
[Dm] Xin đem ánh mắt [G] buồn của [E] em đi xa thật [C] xa

Trả lại cho [E] anh trả lại cho [F] anh đôi mắt em hiền [Am] hòa
Đôi mắt em hiền [Adim] hòa trong [E7] sáng anh [Am] yêu.

Leave a comment