Hợp Âm Dậy đi ba ơi

0
Dậy đi ba [G] ơi sao ba ngủ [C] hoài
Đưa con đến [F] trường con còn phải làm [G] bài
Dậy đi ba ơi sao ba ngủ [F] hoài
Đưa con đến [G] trường trễ giờ rồi ba [C] ơi

Ba ơi [C] ba con thương ba nhiều [Am] lắm
Ba ơi [C] ba con yêu ba nhiều [Am] lắm
Dậy đi ba [G] ơi dậy đi ba [C] ơi

Leave a comment