Hợp Âm Cùng mẹ đi lễ chùa

0
Con [C] đi cùng mẹ lễ chùa
Cầu xin cho [G7] mẹ sớm trưa yên [C] lành
Dìu [F] tay mẹ bước song hành
Con vinh hạnh [G7] được tặng cành hồng [C] tươi.

Líu [F] lo con nói con [Am] cười
[Dm] Trông lên mắt [G7] mẹ rạng ngời yêu [Dm] thương
Mẹ [F] hiền như ánh thái dương
Sáng soi sưởi [G7] ấm bốn phương an [C] hòa

ĐK:
Qua [F] rồi năm tháng bôn ba
Qua rồi một [G7] thuở xông pha với [C] đời
Để [F] cho con trẻ nên [C] người
Mẹ hiền ném [G7] trải đủ mùi gian [C] lao.

Mẹ [F] như nắng sơm mưa [Em] rào
Tưới cây con [G7] lớn vươn cao với [C] đời
Con [F] yêu mẹ lắm mẹ [C] ơi
Uống từ mỗi [G7] mẹ ngàn lời ca [C] dao.

Ah [F] ơi giọng hát ngọt [Em] ngào
Cánh cò tình [G7] mẹ đậu vào lòng [C] con
Rằm Vu [F] Lan ngấm trăng [G] tròn
Tròn như lòng [G7] mẹ yêu con suốt [C] đời.

Leave a comment