Hợp Âm Công tử đi hướng bắc (公子向北走)

0
1. [G] Tiểu nữ đât bất [D] tài
[Em] Không được công tử đoái [G] thương
[C] Phiền công tử lâu [G] rồi
[D] Mong người cảm [G] thông.

2. [G] Công tử đi Bắc [D] phương
[Em] Tiểu nữ nhìn về hướng [G] Nam
[C] Từ đây ly biệt [G] chẳng tái ngộ
[D] Khó lòng lãng [G] quên.

ĐK:
[C] …[D] …
[G] Mong người đêm không lạnh
[Em] Mong người xuân không Hàn
[C] Mong người đêm có đèn soi
[Dsus4] Mưa có ô [D] dù.

[G] Mong người luôn thiện lương
[Em] Tương ngộ ý trung nhân
[C] Hạnh phúc trọn cả đời
[D] Có hão hữu bên [G] cạnh.

[C] [C] [G] [G]
[Asus4] [A] [G] [G]
[C] [C] [G] [G]
[Asus4] [Asus4] [D] [D]

3. [G] Tất cả cảm mến của [D] ta
[Em] Đều chẳng thể thành [G] câu
[C] Vùi sâu trong [G] tim
[D] Chôn theo tháng [G] năm.

4. [G] Cùng quân vô duyên kiếp [D] này
[Em] Đừng mong nhớ ích [G] chi
[C] Mưa rào tuôn [G] rơi
[D] Chỉ đành thế [G] thôi.

ĐK:
[C] …[D] …
[G] Mong người đêm không lạnh
[Em] Mong người xuân không Hàn
[C] Mong người đêm có đèn soi
[Dsus4] Mưa có ô [D] dù.

[G] Mong người luôn thiện lương
[Em] Tương ngộ ý trung nhân
[C] Hạnh phúc trọn cả đời
[D] Có hão hữu bên [G] cạnh.

5. [G] Tiểu nữ đây bất [D] tài
[Em] Không được công tử đoái [G] thương
[C] Phiền công tử lâu [G] rồi
[D] Mong người cảm [G] thông

———–

小女子不才 未得公子青睞
[G] Xiǎo nǚzǐ bù [D] cái [Em] wèi dé gōngzǐ [G] qīnglài
擾公子良久 公子勿怪
[C] rǎo gōngzǐ [G] liángjiǔ [D] gōngzǐ [G] wùguài
公子向北走 小女子向南瞧
gōngzǐ xiàng běi [D] zǒu [Em] xiǎo nǚzǐ xiàng nán [G] qiáo
此生就此別過了 難以忘懷
[C] cǐshēng jiùcǐ [G] biéguòle [D] nányǐ [G] wànghuái

[C]… [D]…
願你三冬暖 願你春不寒
[G] yuàn nǐ sān dōng nuǎn [Em] yuàn nǐ chūn bù hán
願你天黑有燈 下雨有傘
[C] yuàn nǐ tiān hēi yǒu dēng [Dsus4] xià yǔ yǒu [D] sǎn
願你善其身 願你遇良人
[G] yuàn nǐ shàn qí shēn [Em] yuàn nǐ yù liáng rén
暖色浮餘生 有好人相伴
[C] nuǎnsè fú yúshēng yǒu [D] hǎorén [G] xiāngbàn

[C] [C] [G] [G]
[Asus4] [A] [G] [G]
[C] [C] [G] [G]
[Asus4] [Asus4] [D] [D]

所有愛慕之意 止於唇齒間
[G] suǒyǒu àimù zhī [D] yì [Em] zhǐ yú chúnchǐ [G] jiān
掩於歲月 匿於將來 與君今生無緣
[C] yǎn yú [G] suìyuè [D] nì yú [G] jiānglái [G] yǔ jūn jīnshēng [G] wúyuán
請無需掛念 雨打芭蕉 無可無奈
[Em] qǐng wúxū [D] guàniàn [C] yǔ dǎ [G] bājiāo [D] wú kě [G] wúnài

[C] … [D]….
願你三冬暖 願你春不寒
[G] yuàn nǐ sān dōng nuǎn [Em] yuàn nǐ chūn bù hán
願你天黑有燈 下雨有傘
[C] yuàn nǐ tiān hēi yǒu dēng [Dsus4] xià yǔ yǒu [D] sǎn
願你善其身 願你遇良人
[G] yuàn nǐ shàn qí [Em] shēn yuàn nǐ yù liáng rén
暖色浮餘生 有好人相伴
[C] nuǎnsè fú yúshēng yǒu [D] hǎorén [G] xiāngbàn

願你三冬暖 願你春不寒
[G] yuàn nǐ sān dōng nuǎn [Em] yuàn nǐ chūn bù hán
願你天黑有燈 下雨有傘
[C] yuàn nǐ tiān hēi yǒu dēng [Dsus4] xià yǔ yǒu [D] sǎn
願你善其身 願你遇良人
[G]g yuàn nǐ shàn qí shēn [Em] yuàn nǐ yù liáng rén
暖色浮餘生 有好人相伴
[C] nuǎnsè fú yúshēng yǒu [D] hǎorén [G] xiāngbàn

小女子不才 未得公子青睞
[G] xiǎo nǚzǐ bù [D] cái [Em] wèi dé gōngzǐ [G] qīnglài
擾公子良久 公子 勿怪
[C] rǎo gōngzǐ [G] liángjiǔ [D] gōngzǐ [G] wùguài

Leave a comment