Hợp Âm Còn đó Sài Gòn

0
Intro: [Am][Dm]-[G][C][E]

1. Sài Gòn [Am] ơi, còn [Dm] đó Sài Gòn [Am] ơi
Sài Gòn [F] ơi, còn [Em] mãi Sài Gòn [Am] ơi
Sài Gòn của [G] tôi, Sài Gòn [Em] mới Sài Gòn [Am] xưa
Sài Gòn [D] nắng Sài Gòn [Am] mưa
Sài Gòn trong [G] tim người [C] mong chờ [E]

2. Sài Gòn [Am] ơi, còn [Dm] đó Sài Gòn [Dm] ơi
Sài Gòn [F] ơi, còn [Em] mãi Sài Gòn [Am] ơi
Sài Gòn của [G] tôi, Sài Gòn [Em] phố Sài Gòn [Am] xe
Sài Gòn [D] lá Sài Gòn [Am] hoa
Sài Gòn bão [G] táp Sài Gòn [Am] mưa sa

ĐK: [C] Ai về [G] đây làm thân viễn [Em] khách trên quê [Am] hương
[C] Nghe từng [Em] cơn sóng vỗ vào [Am] tâm hồn
[G] Ai về [Em] đây tìm trong dĩ [G] vãng trong hương [Am] xưa
[C] Nghe hồn [Dm] thu ướt đẫm thành [Am] phố buồn

3. Sài Gòn [Am] ơi, còn [Dm] đó Sài Gòn [Dm] ơi
Sài Gòn [F] ơi, còn [Em] mãi Sài Gòn [Am] ơi
Sài Gòn yêu [G] ơi, Sài Gòn [Em] đó người [Am] xưa đâu
Sài Gòn [D] nhớ Sài Gòn [Am] quên
Sài Gòn thức [G] giấc Sài Gòn [Am] ngủ mê

Leave a comment