Hợp Âm Cho qua những đam mê

0
1. Rồi từng đêm từng [Em] đêm nhớ [B7] chuyện tình yêu chúng [Em] mình
Ngày đó yêu [D] nhau đôi ta thường mơ với [Em] mộng
Ta xây bao ước [B7] vọng tình yêu mãi thắm [Em] nồng
Dù mình còn lắm long [B7] đong.

2. Còn gì đâu gì [Em] đâu kỷ [B7] niệm giờ đây mất [Em] rồi
Người đã xa [D] tôi đơn côi đường xưa lối [Em] về
Ai quên câu ước [B7] thề lòng se sắt não [Em] nề
Chôn [B7] vùi ngày tháng đam [Em] mê.

ĐK:
[Em] Thôi, thôi xóa hết đau [C] thương
Để quên những chán [G] trường dù lòng mình còn vấn [Em] vương
[G] Xin, [E7] xin cố quên [Am] đi
Thôi hai ngả phân [Em] ly thì [B7] đừng tiếc nuối mà [Em] chi.

3. Người về đi, về [Em] đi tất [B7] cả là cơn ảo [Em] mộng
Cầm chắc thương [D] đau khi trao đời nhau rã [Em] rời
Bao đêm thâu đón [B7] đợi người xa mãi cuối [Em] trời
Cho [B7] tình lặng lẽ xa [Em] khơi.

Leave a comment